مرحله پوشش

  • استفاده از هر رنگ و پوشش بجز انواع مخصوص چوب تیمار حرارتی شده که باعث بسته شدن منافذ چوب می‌شود، ممنوع است.
  • اجرای پوشش بر روی چوب تیمار حرارتی شده حتی الامکان پس از مرحله نصب و به دور از گرد و خاک انجام پذیرد.
  • ترمیم رنگ و پوشش در پوشش‌های آلمانی، 5 سال یکبار و در غیر آن 2 سال یکبار به منظور حفظ کیفیت چوب، الزامی است.
  • رنگ آمیزی فقط با غلطک نرم و پس از آن لایه برداری فقط با پارچه نخی انجام گیرد و استفاده از قلمو ممنوع است.
  • پوشش‌های نانو برای پوشش‌های نانو پیشنهاد می‌شود و میتوان به عنوان رنگ نیز از آن استفاده نمود.