مرحله نصب

 • فاصله سوراخکاری پیچ از سر الوار چوب حداقل 4 سانتیمتر و حداکثر 10 سانتیمتر باید باشد.
 • فاصله استاندارد پیچ‌ها حداکثر بین 50 الی 60 سانتیمتر باید باشد.
 • فاصله بین دو قطعه چوب در فضای باز، در تابستان حداقل با ژوئن استاندارد 5 میلیمتر و در زمستان حداقل با ژوئن استاندارد 3 میلیمتر تنظیم شود.
 • فاصله بین دو قطعه چوب در فضای داخلی سونا، جکوزی، حمام حداقل 5 میلیمتر و در دیگر فضای داخلی حداقل 3 میلیمتر تنظیم شود.
 • فارسی بر کردن سطح مقطع و ضخامت چوب تیمار حرارتی شده در مقطع عرضی و طولی غیر استاندارد است.
 • محل پیچ کاری روی چوب تیمار حرارتی شده حتما با مته و خزینه قبل از پیچ کاری و نصب سوراخ شود.
 • استفاده از هرگونه پرچ یا میخ در نصب چوب تیمار حرارتی شده غیر استاندارد بوده و در شرایط خاص صرفا از میخ SK ضد زنگ با فشار هوا متوسط استفاده شود.
 • برش عرضی در چوب تیمار حرارتی شده حتما با استفاده از اره فارسی بر و تیغه تیز با الماس های سالم و برش طولی حتما با دستگاه اره میزی با تیغه تیز و الماس های سالم انجام شود.
 • استفاده از چسب چوب در اجرای چوب تیمار حرارتی شده ممنوع است.
 • سر همه الوارهای چوب تیمار حرارتی شده که به صورت فابریک از کارخانه تولیدی خارج شده حداقل به میزان 2 سانتیتر بریده شود.
 • هر قطعه چوب تیمار حرارتی شده قبل از پیچ کاری نهایی باید در دو راستای افقی و عمودی تراز شود.
 • اتصالات چوب تیمار حرارتی شده به زیر ساز باید‌ به‌تنهایی تحمل وزن چوب را داشته باشد و واکشیدگی و هم کشیدگی طبیعی چوب را اصلاح کند.
 • ابتدا و انتهای هر قطعه چوب تیمار حرارتی شده در محل اجرا باید 1 میلیمتر از اجزا و بدنه ساختمان فاصله داشته باشد.
 • زیرساز از ابتدا و انتهای چوب تیمار حرارتی شده می بایست حداقل 2 سانتیمتر و حداکثر 4 سانتیمتر فاصله داشته باشد.
 • خط فرضی گذرنده از مرکز پیچ‌های بکار رفته برای نصب و اجرای چوب تیمار حرارتی شده. باید در یک راستا و تراز باشد.
 • استفاده از هرگونه چکش یا وسیله دیگری در هنگام نصب چوب تیمار حرارتی شده بجز چکش لاستیکی مخصوص ممنوع است.
 • نصب چوب ترمو باید در آخرین مرحله تکمیل عملیات ساختمانی پروژه و بعد از دیوارکشی‌ها، گچ‌کاری، کاشی‌کاری، سنگ‌کاری، سیمان‌کاری، جوشکاری و نقاشی ساختمان انجام شود.
 • استفاده از چوب ترمو کمتر از 1.6 سانتیمتر ممنوع است.
 • اگر سوراخ کاری اشتباهی انجام گیرد، نباید بدون بتونه مخصوص چوب تیمار حرارتی شده رها شود.
 • نصب ترمو‌های شیاردار به زیرساز فقط با استفاده از اتصالات فنی مجاز است.
 • نصب چوب تیمار حرارتی شده بر روی شیشه فقط به وسیله چسب آکواریوم امکان پذیر است.
 • استفاده از چوب تیمار حرارتی شده غیر از اش و گردو به عنوان Deking و پوشش کف ، پیشنهاد نمی‌شود.