پروژه نمای ساختمان و در ورودی نصر
کارفرما: آقای نصر
متراژ پروژه: 3٠ متر مربع
آدرس: اصفهان ،چهارراه پلیس
مدت زمان اجرا: 4 روز کاری
برند ترمووود: مرس وود