ترمینال صفه
ترمینال صفه
ترمینال صفه
ترمینال صفه
ترمینال صفه
ترمینال صفه

پایانه اتوبوسرانی صفه اصفهان

کارفرما: شهرداری اصفهان
متراژ پروژه: 580 متر مربع
آدرس: اصفهان، ترمینال صفه
مدت زمان اجرا: 30 روز کاری
برند ترمووود: مرس وود