پایانه اتوبوسرانی صفه اصفهان
کارفرما: شهرداری اصفهان
متراژ پروژه: ۵۸۰ متر مربع
آدرس: اصفهان، ترمینال صفه
مدت زمان اجرا: ۳۰ روز کاری
برند ترمووود: مرس وود