ورودی شهرک صنعتی جی

کارفرما: هیئت مدیره شهرک صنعتی جی
متراژ پروژه: ۵۰ متر مربع
نوع چوب: ترموود عرض ۷/۲
آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی جی
مدت زمان اجرا: ۳ روز کاری
برند ترمووود: مرس وود