شهرک صنعتی جی
شهرک صنعتی جی
شهرک صنعتی جی

ورودی شهرک صنعتی جی

کارفرما: هیئت مدیره شهرک صنعتی جی
متراژ پروژه: 5٠ متر مربع
آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی جی
مدت زمان اجرا: 3 روز کاری
نوع چوب: ترموود عرض ۷/۲
برند ترمووود: مرس وود