اجرای کفپوش تراس اویسی
کارفرما: آقای اویسی
آدرس: اصفهان، خیابان مسرور
مدت زمان اجرا: ۱ روز کاری
برند ترمووود: مرس وود