اجرای نمای ساختمان خیابان رودکی
کارفرما: آقای رضایی
متراژ پروژه:۶۰ متر مربع
نوع زیرساز: پروفیل فلزی ۲ در ۴
نوع چوب: ترموود عرض ۹
آدرس: اصفهان، خیابان رودکی
مدت زمان اجرا: ۶ روز کاری