نمای ساختمان
نمای ترموود

اجرای نمای ساختمان

کارفرما: آقای بغدادی
متراژ پروژه: ٢٠ متر مربع
آدرس: اصفهان، خیابان شیخ بهایی
مدت زمان اجرا: ٢ روز کاری
برند ترمووود: مرس وود