اجرای نمای ساختمان بزاززاده آجودانی
کارفرما: آقایان بزاززاده و آجودانی
متراژ پروژه: ۴٠ متر
آدرس: اصفهان، خیابان صائب
مدت زمان اجرا: ۵ روز کاری
برند ترمووود: مازند