آجودانی-بزاز
آجودانی-بزاز
آجودانی-بزاز
آجودانی-بزاز
آجودانی-بزاز

اجرای نمای ساختمان

کارفرما: آقایان بزاززاده و آجودانی
متراژ پروژه: 4٠ متر مربع
آدرس: اصفهان، خیابان صائب
مدت زمان اجرا: 5 روز کاری
برند ترمووود: مازند