احمدی- آجودانی
احمدی- آجودانی
احمدی- آجودانی
احمدی- آجودانی
احمدی- آجودانی

اجرای نمای ساختمان

کارفرما: آقایان احمدی و آجودانی
متراژ پروژه: 6٠ متر مربع
آدرس: اصفهان، خیابان حمزه شمالی
مدت زمان اجرا: 6 روز کاری
برند ترمووود: مرس وود