عرفانی - ادهم
عرفانی - ادهم
عرفانی - ادهم
عرفانی - ادهم
عرفانی - ادهم
عرفانی - ادهم

اجرای سقف استخر

کارفرما: آقایان عرفانی و ادهم
متراژ پروژه: 51 متر مربع
آدرس: اصفهان، خیابان بسیج
مدت زمان اجرا: 10 روز کاری
نوع زیرساز: گالوانیزه
نوع چوب: ترموود عرض ۱۱
برند ترمووود: مرس وود