اجرای سقف استخر
کارفرما: آقایان عرفانی و ادهم
متراژ پروژه: ۵۱ متر مربع
نوع زیرساز: گالوانیزه
نوع چوب: ترموود عرض ۱۱
آدرس: اصفهان، خیابان بسیج
مدت زمان اجرا: ۱۰ روز کاری
برند ترمووود: مرس وود