مرحله پس از نصب

  • نصب هرگونه تجهیزات گرمایشی مانند آب گرمکن و پکیج در فاصله کمتر از 30 سانتی متری از چوب تیمار حرارتی شده ممنوع است ( نصب صفحات گرمایشی مانند پنل های شوفاژ یا فن کوئل بلامانع است.)
  • نصب کلید، پریز به صورت مستقیم و بدون قوطی مخصوص برق کاری یا آویز کردن مستقیم لوازم روشنایی به چوب تیمار حرارتی شده ممنوع است.
  • نصب هر گونه تابلو و آویز به چوب تیمار حرارتی شده بدون اتصالات فنی و استاندارد ممنوع است.
  • هر گونه مجاورت مواد اسیدی و قلیایی خارج از بازه PH بین 5 تا 8 و زنگ آهن با چوب تیمار حرارتی شده ممنوع است.