۱۷
تیر

محافظت از ترموود

محافظت از ترموود و روشهای نگهداری آن، مهمترین موضوع پس از خرید و نصب محصولات ساخته شده با ترموود است. گرچه ترموود یا چوب فراوری شده، محصولی با دوام بالاست، ولی با توجه به اینکه ترموود محصولی کاملا طبیعی است، دانستن دلایل محافظت از آن و نیز آشنایی با روشهای نگهداری از ترموود، قطعا در کاهش هزینه های ناشی از نگهداری و نیز بالا رفتن دوام ترموود همراه با حفظ ظاهر ترموود کمکی شایان خواهد نمود.

اشعه ماورا بنفش خورشید یاUV  توانایی بالایی در تاثیر گذاری روی انواع چوبها (فراوری شده و یا طبیعی) دارد و براحتی می تواند پس از  چند هفته تغییر رنگ محسوسی در چوبها ایجاد کند. روش عملکرد و تاثیر اشعه ماورا بنفش خورشید روی چوب بدینگونه است که، بافت سلولی چوب را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند به آرامی شرایط تجزیه سلولز (بافت سلولی) چوب را فراهم کرده و در نتیجه چوب را به مرور زمان ضعیف نماید.البته این تغییر در ظاهر چوب نیز اتفاق افتاده و در یک دوره یک ساله سطح چوب به سمت خاکستری شدن، تغییر رنگ خواهد داد. طبق نتایج آزمایشات گوناگون، در طی یکسال اشعه ماوراء بنفش خورشید می تواند ضخامتی در حدود 0/1 تا 0/01 از سطح چوب را تغییر رنگ دهد و آنرا خاکستری نماید.

به همین دلیل چوبهایی که در معرض شرایط محیطی و مخصوصا اشعه ماوراء بنفش خورشید یا uv قرار دارند، حتما باید توسط رنگ و یا سایر روشهای حفاظتی، مورد محافظت قرار گیرند تا عمر و پایداری مورد نیاز را برای استفاده مناسب، تامین نمایند.