۱۷
تیر

ترمووود به عنوان جدیدترین مصالح ساختمان

چوب یک ماده طبیعی است که از روزگار کهن یکی از مهمترین مواد و ابزار چند منظوره کار انساانها بوده و به طورطبیعی و فراوان در دسترس آنها قرار داشته است و از این منبع طبیعی در خانه سازی، مزرعه داری، جنگ و صلح و تمام اجزای زندگی استفاده شده است. با پیشرفت علم و صنعت و ماشینی شدن جامعه کنونی یکی از راه های ایجاد فضایی مطلوب برای جسم و روح در زندگی به کار بردن عناصر طبیعی و اشیاء آشنا برای ذهن است. چوب یکی از پرکاربردترین این عناصر می باشد. چوب میل به رشد، بالندگی و نرمش را در زندگی و احساس انسان جاری می کند که با کاربرد مناسب آن در محیط زندگی، می توان فضایی آرام و دلپذیر به وجود آورد. حس زیبایی و آرامش و طبیعی بودنی که از چوب به ما منتقل می شود باهیچکدام از مصالح دیگر قابل مقایسه نمی با شد. امروزه مصالح نوین چوبی نظیر ترموود باعث شده تا معماری سازه ها رنگی دوباره بگیرد و به جسم سرد ساختمانها روحی گرم ببخشد. در این مقاله به طور کامل به بررسی ترموود به عنوان جدیدترین مصالح نوین ساختمانی پرداخته و به بررسی مزیت های آن پرداخته.