۱۷
تیر

انواع ترمووود از لحاظ گونه چوب

ترمووود از لحاظ نوع و گونه چوب به دو دسته زیر تقسیم می‌شود.

ترمووود با چوب نرم (Soft Wood): چوب نرم عمدتا مربوط به درختان سوزنی برگ نظیر کاج است.

ترمووود با چوب سخت (Hard Wood): چوب سخت نیز عمدتا مربوط به درختان پهن برگ نظیر زبان گنجشک است.

فراموش نکنید که در کشور ما، گونه چوب نرم عمدتا کاج (Pine) بوده و چوب سخت نیز غالبا زبان گنجشک (Ash) می‌باشد. از چوب ترمو Pine عمدتا در نماهای ساختمان و دیوارهای عمودی و از ترمووود Ash نیز در کف و مناطقی که به مقاومت نسبتا بیشتری نیاز دارند، استفاده می‌گردد.